Generelle vilkår og betingelser samt persondatapolitik for Celebrity Ninja

 

Formål med dette skriv

Tak for din interesse i Celebrity Ninja, herefter ”CN”.

Disse generelle vilkår og betingelser, samt persondatapolitikken, er gældende ved brug af CN.

De generelle vilkår og betingelser skal derfor godkendes, før du kan oprette dig som bruger på CN platformen.

Det er vores hensigt at forklare de forskellige områder i et så let forståeligt sprog som muligt. Skulle det ske at du bliver i tvivl om noget, henviser vi til vores FAQ-side eller vores kundeservice; kontakt@celebrity.ninja. Du kan desuden altid tilgå disse betingelser efter at du har godkendt dem, både i app’en og på hjemmesiden. I dette dokument vil du bl.a. få svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad går Celebrity Ninja ud på?
 • Hvorfor skal jeg oprette en profil, og hvordan gør jeg?
 • Hvor gammel skal jeg være for at bruge Celebrity Ninja?
 • Hvordan vinder jeg i spillet?

Er du forælder til et barn der ønsker at bruge vores app, kan du få svar på dine spørgsmål i vores særlige forælderguide.

Vi håber på at du bliver glad for at bruge Celebrity Ninja, og vi sætter utrolig meget pris på at få feedback på din brugeroplevelse så vi hele tiden kan levere den bedst mulige app til dig.

God fornøjelse.

 

Introduktion

CN er et brand ejet af Celebrity Ninja ApS, CVR nr. 38 81 40 36.

De generelle vilkår og betingelser samt persondatapolitikken, tilsammen benævnt ”Vilkårene”, udgør og regulerer retsforholdet mellem CN og dig. Når du anvender app’en, leveret under brandet CN, er det Celebrity Ninja ApS som er din aftalepart.

Det er en betingelse for at tilgå og anvende CN at du accepterer Vilkårene. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, må du ikke tilgå eller anvende CN, eller på anden måde forsøge at bruge app’en.

Nedenfor kan du læse Vilkårene.

 

Hvad går Celebrity Ninja ud på?

Dette afsnit er en hurtig introduktion til hvad Celebrity Ninja overordnet er.

Celebrity Ninja er en applikationbaseret software-tjeneste,en mobil-app, hvor du kan quizze i viden om celebrities, eller dyste mod celebrities i trivia-viden.

I Celebrity Ninja app’en har du mulighed for at vinde personlige præmier fra alle de deltagende celebrities. Præmierne kan være, men er ikke begrænset til, Meet’n’Greets med celebrities (personlige møder), personlige hilsner og beskeder i form af videoer og lignende fra celebrities, samt lodseddelpræmier i form af fysiske eller digitale præmier.

For en god ordens skyld, skal vi nævne at du selv er ansvarlig for at sørge for en internetforbindelse, og for at du har den nødvendige software og hardware til at bruge Celebrity Ninja.

 

Oprettelse af profil – hvad gør jeg og hvilke regler er der

CN er gratis og tilgængeligt for alle, men du får mest ud af spillet hvis du opretter dig som bruger. Vi forklarer i dette afsnit hvordan du kan oprette dig, og hvilke regler der er gældende for oprettelse af en bruger på appen.

Du kan spille uden at oprette en profil
Du kan spille uden at oprette en brugerprofil, men hvis du ønsker at spille med om præmierne i spillet, kræver det at du registrerer dig og tilgår appen via denne profil. Du må udelukkende tilgå og bruge CN i overensstemmelse med CN’s formål, Vilkårene, og andre vilkår der måtte gælde.  

Du skal være 17 år eller have dine forældre/værges samtykke for at spille
Du skal være 17 år eller have samtykke fra forældre eller værge for at spille Celebrity Ninja. Der er ikke noget farligt, eller på nogen måde stødende indhold i app’en, men fordi du kan oprette en profil og deltage i en konkurrence med præmier, skal du have samtykke. Det er dit ansvar at indtaste korrekte og sandfærdige oplysninger.

Din profil er personlig
Din Profil er strengt personlig. Du må ikke sælge eller på anden måde overdrage din Profil til en tredjepart. Du må ikke, hverken vidende eller ved forsømmelse, give en tredjepart lov til at tilgå eller bruge CN via din Profil, eller på nogen anden måde facilitere, hverken aktivt eller passivt, at en tredjepart får adgang til din Profil. Du må ikke benytte automatiserede eller semi-automatiske værktøjer, herunder, men ikke begrænset til, scrips, bots eller lignende, eller programmer med det formål at tilgå og bruge din Profil og/eller CN.

Sådan opretter du en profil
Du har mulighed for at oprette en profil med Facebook, eller med mail og kodeord.

Når du registrerer dig med Facebook, henter vi automatisk dit profilbillede, fulde navn og e-mail. Du har mulighed for at redigere disse oplysninger når du sendes retur i CN’s app. Når du registrerer dig med Facebook, får vi endvidere adgang til at kunne se dine facebook-venner. Det gør din spiloplevelse bedre da det muliggør at du kan se dine venner på den sociale rangliste.

Hvis du ikke benytter Facebook, skal du registrere dig med en gyldig mail og kodeord samt et brugernavn.

Dette skal du IKKE gøre når du opretter en profil
Når du opretter en profil accepterer du at indtastede oplysninger er korrekte og sandfærdige. For at undgå snyd, falske brugere, usande oplysninger mv. skal du undgå følgende:

 • Undgå at oprette mere end én profil.
 • Undgå at oprette en profil i en anden persons navn uden vedkommendes samtykke.
 • Undgå at indtaste usande, upassende eller stødende oplysninger.
 • Undgå at oprette en ‘dummy konto’ med henblik på at snyde i spillet.

CN forbeholder sig retten til at suspendere, eller slette din konto uden varsel, såfremt de indtastede oplysninger er imod retningslinjerne. Det er endvidere dit ansvar at holde dine oplysninger strengt fortrolige, og du accepterer at underrette CN såfremt dine oplysninger er blevet stjålet, eller at du har mistanke herom.

 

Reglerne i spillet og præmier

Du kan altid tilgå ‘Regler for brug af Celebrity Ninja’ som er mere detaljerede informationer om spillet, reglerne og de forskellige præmier. Indledningsvis gør vi opmærksom på følgende:

 • CN forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre reglerne for de forskellige spil og gameplays.
 • CN har kun til formål at være underholdende, hvorfor brugere ikke efterfølgende har mulighed for at rette krav mod Celebrity Ninja ApS.
 • Celebrity Ninja ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuel nedetid, bugs, forsinkelser fra spilserveren til de enkelte enheder eller lignende som måtte have en betydning for udfaldet af et spil.
 • Celebrity Ninja ApS tager forbehold for eventuelle stavefejl, ukorrekte oplysninger eller lign. der måtte opstå i spillet, og som kan have en negativ indflydelse på din spil-oplevelse.
 • Præmier er personlige så hvis du vinder en præmie, er det som udgangspunkt kun dig der vinder den, medmindre dette fremgår af præmie-beskrivelsen, eller er specifikt aftalt med Celebrity Ninja ApS
 • Når du vinder en præmie, accepterer du at oplyse dit fulde navn, adresse, alder og telefonnummer til CN.
 • CN forbeholder sig retten til, hver uge, at offentliggøre de forskellige vindere med navn på samtlige af CN’s kanaler, herunder app, hjemmeside og sociale medier. Hvis du ikke vil have dine oplysninger offentliggjort, skal dette aftales direkte med Celebrity Ninja ApS.
 • CN er ikke ansvarlig for at indberette tildelte præmier til SKAT. Du er som vinder af en præmie selv forpligtet til at indberette præmien i det omfang at det er påkrævet af SKAT. Der henvises i den forbindelse til SKAT.dk.

 

Immaterielle Rettigheder

I dette afsnit kommer der igen noget jura-sprog. Essensen af nedenstående er, at det er CN der har alle rettigheder til indhold, materiale mv. fra app’en og CN’s andre kanaler.

Alle immaterielle rettigheder inklusiv, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, registrerede eller uregistrerede varemærkerettigheder, patenter, brugsmodeller, designrettigheder eller forretningshemmeligheder i CN tilhører enten Celebrity Ninja ApS, eller den relevante tredjepartsejer, og du har ingen rettigheder i, eller til, CN andet end retten til at tilgå og bruge den i overensstemmelse med Vilkårene, og evt. andre gældende vilkår og betingelser.

Celebrity Ninja ApS har ret til at erstatte eller ændre CN helt eller delvist for at undgå at krænke andres rettigheder uden på nogen måde at ifalde noget ansvar over for dig.

  

Force Majeure

Her beskrives det at Celebrity Ninja ikke kan holdes ansvarlig for forhold der måtte have en indflydelse på app’en, eller din oplevelse, som vi ikke med rimelighed kunne forudse.

Celebrity Ninja ApS kan ikke gøres ansvarlig for og er ikke i misligholdelse af sine forpligtelser ifølge Vilkårene, eller andre gældende vilkår og betingelser, som måtte gælde som følge af begivenheder, omstændigheder eller hændelser som Celebrity Ninja ApS ikke med rimelighed kunne forudse.

 

Lovvalg og Værneting

Vilkårene er underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist som måtte opstå som følge af Vilkårene, eller i tilknytning hertil, skal afgøres ved Københavns Byret under anvendelse af dansk ret.

 

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik og samtykke beskriver, hvordan CN indsamler data og behandler dine personlige oplysninger når du opretter en brugerprofil i app’en.  Derudover beskrives det samtykke du giver CN til at behandle dine personlige oplysninger.

Helt overordnet er følgende gældende for vores persondatapolitik:

 • Vi indsamler personlige oplysninger om dig når du opretter dig som bruger, og når du spiller spillet. Det gør vi for at skabe en bedre spiloplevelse, og for at kunne blive klogere på vores publikums interesser.
 • Vi videregiver eller sælger aldrig personspecifikke oplysninger.
 • Celebrities og samarbejdspartnere kan få indsigt i et segment af vores brugere, som fx de 18-20 årige, men det er altid anonymt segmenteret data. Der videregives aldrig personhenførbart data om dig.

 

Dataansvarlig

Når vi indsamler personlige oplysninger fra eller om dig fra en tredjepart, er den dataansvarlige vedrørende de indsamlede personoplysninger:

Celebrity Ninja ApS
Lyngbyvej 2
DK-2100 København Ø
CVR-nr.: 38 81 40 36
E-mail: kontakt@celebrity.ninja

 

Persondata du afgiver i forbindelse med oprettelse

Såfremt du vælger at oprette en profil, kan det ske med en mail og brugernavn. Derudover er det muligt, men ikke et krav, at tilføje følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Postnummer/By
 • Køn

Disse oplysninger holdes strengt fortrolige og opbevares sikkert. Vi udleverer aldrig personspecifikke data medmindre vi er retligt forpligtet til det.

 

Automatisk indsamling af personlige oplysninger

Når du benytter vores spil, indsamler vi automatisk informationer om følgende:

Bruger Information: Når du opretter en profil, jf. ovenfor, giver du samtykke til at vi må indsamle relevante personlige oplysninger om dig.

Log Information: Vi indsamler informationer om hvordan du bruger app’en, inklusiv hvilket device  du bruger, hvilke funktioner som du bruger, tidspunktet hvor du bruger app’en og din IP adresse.

Enhedsinformation: Vi indsamler information om hvilken enhed du bruger app’en på, inklusive informationer om software og hardware, uid osv.

Brugs Information: Vi opsamler information om hvordan du bruger appen, hvordan du klarer dig i spillene, og de point som du optjener. Vi samler ligeledes oplysninger om hvilke køb du har foretaget i app’en. Alt dette er nødvendigt for at vide hvordan du har klaret dig i de forskellige konkurrencer så vi kan vide hvem der skal vinde vores præmier.

Modtagere af data

Vi videregiver aldrig data der kan henføres til en enkelt brugerprofil, og dermed udleverer vi ikke persondata.

Vi kan være forpligtet til at udlevere data til myndigheder eller politiet, såfremt det er krævet ved lov.

Derudover, anvender vi tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.

Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

CN forbeholder sig dog retten til at videregive præferencer indenfor grupper af brugerprofiler således at tredjepart kan indhente indsigt vedr. præferencer inden for en særlig demografi fx aldersgruppe eller geografiske område.

Rettigheder

Du har altid rettigheden til at bede os om at lukke din profil. Det gør du ved at sende en e-mail til kontakt@celebrity.ninja fra den e-mail, som er tilknyttet til din profil. Du vil derefter få slettet din profil og alle dine personlige oplysninger.

Du har desuden ret til at blive orienteret om hvilke personlige oplysninger vi opbevarer om dig, herunder hvor vi har dem fra. Hvis du anmoder CN om det, får du på e-mail en elektronisk kopi af de oplysninger som vi opbevarer om dig.

Hvis du opdager at oplysningerne som vi opbevarer om dig er forkerte, har du ret til at bede os om at rette de pågældende oplysninger.

Hvis du kontakter os angående ovennævnte rettigheder, skal du kunne identificere dig, eksempelvis ved at sende anmodningen fra den e-mail som er tilknyttet til din profil. Vi tager forbehold for at fremsætte yderligere identifikationskrav således at vi er sikre på din identitet inden vi behandler og godkender din anmodning.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed som indeholder instrukser og foranstaltninger der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere som behandler følsomme persondata, og data der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab, tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer data om dig så længe at du har en profil på Celebrity Ninja.

Hvis du forsøger at logge ind efter at du har slettet din profil, er du nødsaget til at oprette en ny profil.

Ændringer

Celebrity Ninja har ret til at ændre Vilkårene uden varsel.

Hvis vi foretager ændringer til Vilkårene, vil du på ny blive bedt om at samtykke til den nye vilkår næste gang at du åbner spillet.

Hvis ikke du vil samtykke til de nye vilkår, vil du ikke længere have adgang til din brugerprofil.

Samtykke

Når du opretter en brugerprofil, skal du på forhånd afgive et samtykke til Vilkårene.

Hvis du ikke afgiver et samtykke, kan du ikke spille CN og vinde præmier. Det bemærkes at det ikke er et krav at oprette en profil for at spille. Dog er det ikke muligt at vinde præmier uden en profil.

Ved at acceptere Vilkårene accepterer du samtidig, at Celebrity Ninja må kontakte dig via e-mail, med nyheder og anden relevant information omkring platformen.